Language

询盘・样品/联系我们

Take One

尿垢清除剂可强力清除导致厕所堵塞或恶臭的尿垢。固体尿垢防止剂可防止发生因尿垢导致的配管堵塞或恶臭。

  • Take One

产品紹介

彻底清除厕所(小便池)的顽固性堵塞!作为厕所相关产品,有Take One、My Cleaner等。

产品系列

作为尿垢清除剂的 Take One L、M、L、R

  • Take One L (液体)医药用途以外的剧药
  • Take One M (液体)
  • Take One R (固体)

尿垢防止剂有 Take One C-WF, C-BF, C-AF,BS-96F and 100F

Page top